Задати питання
flag Судова влада України

Положення про відеоспостереження в Городенківському районному суді Івано-Франківської області.

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом голови                                       Городенківського районного суду № 224 від 04.09.2014р.

 

Положення

про відеоспостереження

в Городенківському   районному суді Івано-Франківської області.


1. Загальні положення.

 1.1. Положення про відеоспостереження в  Городенківському   районному суді Івано-Франківської області визначає порядок використанняим відеоапаратури та організації системи відеоспостереження в суді.

1.
2. Відеоспостереження в суді фінансується за її рахунок з метою більш ефективного використання наявних ресурсів для оперативного вирішення питань виробничої діяльності.

1.
3 Це Положення є обов'язковим для працівників і відвідувачів суду. Кожен   працівник підлягає ознайомленню з Положенням під розпис. Виписки з Положення про ведення відео спостереження підлягають розміщенню на видних місцях, доступних для відвідувачів суду.

2. Основні поняття та скорочення
.

У цьому Положенні застосовуються наступні основні поняття та скорочення:

2.1. Категорії об'єктів, будівель, споруд, приміщень, територій
(далі - "об'єктів"), що підлягають оснащенню відеокамерами і датчиками
структурованих охоронних систем моніторингу та управління інженерними
системами будівель і споруд, системами безпеки

2.2. Аналогова система охоронна телевізійна система, в якій відеосигнал від відеокамер до відеомонітора і/або відеореєстратора передається в аналоговому вигляді, не піддаючись аналого-цифрового перетворення.

2.3. Кримінальна безпека - стан об'єкта захисту, при якому відсутній ризик, пов'язаний із заподіянням йому шкоди від реалізації кримінальної загрози.

2.4. Несанкціоновані дії (НСД) - навмисні дії, спрямовані на порушення правильності
функціонування системи.

2.5. Виявителі (детектор) руху - пристрій або функція охоронної сигналізації, що формують сигнал сповіщення про тривогу при виявленні руху в полі зору відеокамери.

2.6. Противокриминальная захист працівників, відвідувачів, об'єктів і майна - діяльність, здійснювана з метою забезпечення
  безпеки в суді.

2.7. СОТ - система охоронна телевізійна. В
суді використовується цифрова СОТ.

2.8. Пункт відеоспостереження - приміщення або частина приміщення, в яких розташована апаратура СОТ і чергові
«Грифон».

 

3. Цілі і завдання відеоспостереження. Об'єкти і параметри контролю.

3.1. Об'єкти відповідних категорій обладнані інформаційно пов'язаними з автоматизованими системами безпеки та управління
 для попередження виникнення та оперативної ліквідації надзвичайних ситуацій  в приміщенні та на території суду.

3.2. Завданнями
системи є відстеження, фіксація, своєчасна передача зображень і даних об'єктів в цілях недопущення збитків суду, шкоди здоров'ю людей, мінімізації матеріальних збитків в умовах дії дестабілізуючих факторів; надання інформації за запитами відповідних служб і державних органів у випадках, передбачених чинним законодавством.

3.3.
Система відеоспостереження повинна забезпечувати:

 - пряме відеоспостереження приміщення та території суду працівником «Грифон» в зоні охорони;

- запис відеоінформації в архів для подальшого аналізу стану об'єкта, що охороняється, тривожних ситуацій, ідентифікації порушників та інших завдань;

- попередження протиправних дій на об'єктах, аварійних ситуацій;

- безперервність збору, передачі та обробки інформації;

- формування і передачу
 інформації про об'єкти, їх стан;

- передавання оператору відеоспостереження (у разі отримання сповіщення про тривогу) зображення з охоронюваної зони для визначення характеру, місця порушення, напрямок руху порушника з метою визначення оптимальних заходів протидії;

 - документування та реєстрацію протиправних дій, аварійних ситуацій, в приміщенні та на території суду;

- програмування режимів роботи;

- спільну роботу з системами контролю доступу і охоронної сигналізації;

- автоматичний вивід зображень з телекамер по сигналу технічних засобів охорони, детектора руху СОТ, розкладом;

- відтворення раніше записаної інформації;

- оперативний доступ до відеозапису та відеоархіву шляхом завдання часу, дати та ідентифікатора телекамери.

3.4.
Керівництво суду (голова суду, керівник апарату суду) в частині забезпечення безпеки об'єктів з використанням системи відеоспостереження вирішують наступні основні завдання:

- отримання інформації про поточний стан об'єктів;

- аналіз та оцінка достовірності інформації;

- обробка і аналіз даних про стан об'єктів, про надзвичайні ситуаціях, визначення їх масштабу і уточнення складу сил, що залучаються для реагування на надзвичайні ситуації;

- оперативне
повідомлення управлінням аварійно-рятувальними службами, пожежними, пожежно-рятувальними та аварійно-рятувальними формуваннями;

- узагальнення, оцінка та контроль даних обстановки, вжитих заходів з ліквідації надзвичайної ситуації, уточнення і коректування по обстановці заздалегідь розроблених варіантів рішень по ліквідації кожної надзвичайної ситуації;

- постійне інформування сил, що залучаються до ліквідації надзвичайної ситуації про обстановку, прийняті та рекомендовані заходи;

- узагальнення інформації про зміни, що відбулися надзвичайних ситуаціях , про хід робіт по їх ліквідації і подання відповідних доповідей за підпорядкованістю;

- розробка прогнозів виникнення надзвичайної ситуації;

- пропозиція заходів щодо недопущення надзвичайної ситуації.

3.5.
Система відео спостереження повинні забезпечувати контроль:

-
приміщення та території суду;
-
пропускного режиму;

- громадського порядку в приміщенні та території суду;

- унеможливити доступ   сторонніх осіб до системи відеоспостереження

- виникнення пожежі;
- порушення в суді теплопостачання, опалення, постачання гарячої та     холодної води;

- порушення у подачі електроенергії;
- порушення у подачі газу;
- несанкціонованого проникнення в службові приміщення;
- затоплення приміщень;
- витік газу;
- порушення працездатності систем протиаварійного захисту, безпеки і протипожежного захисту;

4. Структура і загальні вимоги до системи відеоспостереження

4.1.
Система відеоспостереження розроблена з урахуванням вимог ГОСТ.

4.2.
Систему відеоспостереження включають такі основні групи:

- відеокамери (ВК) з об'єктивом;

- відеомонітори (ВМ);

- пристрої комутації відеосигналу (УКВС);

- відеореєстратори (ВР);

- підсистема зберігання аналогових та цифрових даних;

 

- пристрій аналого-цифрового перетворення відеосигналу (УАЦПВС);

- програмне забезпечення (ПО) цифрових СОТ;

- датчики виявлення і передачі певних параметрів;

- системи передачі, перетворення і обробки інформації, яка надійшла з датчиків сигналів;

 
         До складу СОТ можуть входити інші додаткові устаткування: джерела електроживлення, пристрої кріплення і повороту відеокамер, кожухи для відеокамер, влаштування освітлення та інфрачервоного підсвічування, апаратура передачі відеосигналу по різних каналах та інші засоби, призначені для забезпечення роботи СОТ.

         
До складу СОТ можуть також входити апаратно-програмні засоби - засоби обчислювальної техніки (СВТ) загального призначення (комп'ютерне обладнання, обладнання для комп'ютерних мереж, загальне програмне забезпечення).

4.3. В
суді використовуються такі відеокамери:

- за видом вихідного сигналу -
 цифрові;

- по кольоровості зображення - чорно-білі, кольорові;

- за видом застосування - зовнішньої установки, внутрішньої установки;

- за роздільної здатності - низького дозволу (дозвіл до 200 ТВЛ), звичайного дозволу (дозвіл 200 - 380 ТВЛ), високого


- по конструкції - стаціонарні,  .

4.4. В суді використовуються наступні відеомонітори:

- по кольоровості зображення  - кольорові;

- за типом індикатора -   рідкокристалічні.

4.5. В суді використовуються наступні пристрої комутації і обробки відеосигналу:

 - мультиплексори.

4.6. В
суді використовуються наступні відеореєстратори:

 
- цифрові відеореєстратори на базі комп'ютера.

4.7. В Організації використовуються наступні УАЦПВС:

- відеосервери.

4.8.
Система відеоспостереження побудована на базі програмно-технічних засобів, що здійснюють автоматичний моніторинг відображення подій в приміщенні та на території суду.


4.9. Вимоги до структури та функціонування ВДСМ:

- забезпечує автоматичний і автоматизований моніторинг відображення подій в приміщенні та на території суду;

- має модульну структуру, використовує відкриті стандартні протоколи цифровий периферії і технології для передачі даних;

- забезпечує можливість сполучення з іншими автоматизованими системами.

4.10. Вимоги до надійності відповідно до ГОСТ.

Термін служби ВДСМ повинен становити не менше не менше 8 років з урахуванням заміни несправних і виробили свій ресурс компонентів. Гарантійний термін –
1 рік з моменту введення в експлуатацію.

Середній час напрацювання на відмову ВДСМ - не менше
8 000.

Середній час відновлення працездатного стану – не більше
20 хв.

 Середній час відновлення працездатності ВДСМ - не більше 30 хв.

Для оперативного усунення несправностей обладнання повинен бути передбачений необхідний комплект запасних частин, інструменту і приладдя.

4.11. Вимоги до безпеки:

Система повинна мати засоби захисту від операторських помилок персоналу.

Система повинна мати засоби документування дій операторів ВДСМ.

Технічні засоби повинні забезпечувати захист персоналу від ураження електричним струмом відповідно до вимог ГОСТ
.
Вхідні до складу
системи компоненти не повинні мати шкідливого впливу на здоров'я людини.

 

4.12. Ергономічні вимоги:

Відеокамери, датчики, у т.ч. резервні та приховані, розміщуються у важкодоступних місцях з урахуванням їх функціональної надійності і можливості технічного обслуговування, ремонту, оперативної заміни.

Обладнання
системи відеоспостереження має бути розміщене в металевих або пластикових шафах (щитах), що забезпечують зручний доступ до органів управління.

 

Автоматизовані робочі місця працівників «Грифон» повинні бути укомплектовані моніторами з екраном по діагоналі не менше 395 мм, що мають роздільну здатність не менше 1280 x 1024 при пропорційній розгортці з частотою кадрів в секунду не менше 75 Гц.

4.13. Вимоги до захисту інформації:

Інформаційна захист
системи - по нормативному документу.

4.14. Вимоги до захисту від впливу зовнішніх впливів:

Обладнання
системи відеоспостереження має бути розміщене в металевих або пластикових шафах (щитах), що забезпечують клас захисту.

 
4.15. Вимоги до стандартизації та уніфікації:

Проектні рішення повинні бути уніфіковані для всіх об'єктів автоматизації.

4.16. Вимоги до сумісності:

В
системі відеоспостереження повинна бути застосоване обладнання, сумісне як з фізичним інтерфейсів, так і за інформаційним протоколами. В якості фізичних інтерфейсів та інформаційних протоколів допускаються тільки відкриті протоколи стандартизовані інтерфейси, які по функціям відповідають вимогам, виданими у рамках початково-дозвільної документації на об'єкт.

4.17. Вимоги охорони навколишнього середовища:

Компоненти, що входять до
системи відеоспостереження і матеріали, з яких вони виготовлені, не повинні надавати хімічну, біологічну, радіаційну, механічне, електромагнітне і термічний вплив на навколишнє середовище.

Компоненти, що входять до
системи відеоспостереження, при зберіганні або використання за призначенням не повинні виділяти в навколишнє середовище шкідливі, забруднюючі або отруйні речовини.

 
4.18. Конструкторська і текстова документація на
системи відеоспостереження  і засоби СОТ суду повинна відповідати вимогам Єдиної системи конструкторської документації.

4.19. Вимоги до функціональних характеристик засобів СОТ:

4.19.1. Технічна документація на відеокамери містить наступні основні параметри:

- роздільна здатність;

- робочий діапазон освітленості;

- чутливість;

- співвідношення сигнал/шум;

- тип об'єктива;

- кут зору по горизонталі та вертикалі;

- параметри вихідного відеосигналу;

- габаритні розміри і маса;

- вид кліматичного виконання;

- параметри, пов'язані з особливостями застосування та експлуатації, показники безпеки, надійності, електромагнітної сумісності та інші необхідні параметри.

4.19.2. Відеореєстратори у складі СОТ забезпечують (в залежності від режимів роботи):

- безперервну запис в реальному часі;

- покадров
ий запис;

- запис за сигналами спрацьовування датчиків та/або сповіщувачів охоронної сигналізації;

- запис по командам управління оператора;

- запис за сигналами відеодетектора.

У цифрових відеореєстраторів забезпечується "предтревожная запис" - функція, що забезпечує перегляд фрагменту відеозапису до моменту часу реєстрації події.

Відеореєстратори при записи фіксують додаткову інформацію: номер
відеокамери (відеоканалу), час запису, а також
дату запису.

При перегляді відео відеореєстратори забезпечують пошук відеоданих по часу запису, номером відеокамери (відеоканалу), перегляд у прискореному і уповільненому режимах, перегляд окремих кадрів.

Відеореєстратори не повинні погіршувати основні характеристики відеосигналу при записі і відтворенні більш ніж на 20%.

4.19.3. Додаткові функціональні характеристики СОТ вказуються в технічній документації виробів певного типу.

4.19.4. Вимоги щодо стійкості до руйнівних механічним НСД поширюються на:

- кожухи і поворотні пристрої відеокамер;

- шафи для розміщення пристроїв запису, управління і комутації і т.д. Ступінь стійкості компонентів СОТ до НСД Організації – нормальна
.


4.19.5. Основне електроживлення
системи відеоспостереження і засобів СОТ здійснюється від мережі змінного струму частотою 50 Гц і номінальною напругою 220 В.
Система відеоспостереження і засоби СОТ працездатні при допустимих відхиленнях напруги мережі від мінус 15 до плюс 10% номінального значення частоти (50 +/- 1) Гц.

   4.20. Встановлювати відеокамери в місцях відпочинку,  в туалетних кімнатах забороняється.

5. Режим відеоспостереження
в суді.

5.1.
Відеоспостереження в суді допускає встановлення зовнішніх та внутрішніх камер.   Відеоспостереження в суді ведеться постійно- цілодобово та щоденно. Камери  відеоспостереження встановлено на вході та виході  з суду, в’їзді на територію суду, в коридорах, на сходовій клітці до залів судових засідань та в кабінетах канцелярії суду

5.2. Про відеоспостереження співробітники і відвідувачі сповіщаються написами і знаками встановленого типу на видних місцях. Працівники
суду знайомляться з наказами про встановлення відеоспостереження в суді під підпис.

5.3. Місця розміщення, перелік, вид і тип установлюваних відеокамер, у тому числі резервних і прихованих, режим відеоспостереження окремих об'єктів затверджу
ється наказами суду.


5.4  Камери на вхід на територію, як і на в'їзд повинні показувати кілька ракурсів для більш ефективного контролю. Зовнішні камери також мають інфрачервону підсвітку, яка непомітна для людського ока і в нічний час висвітлює територію перед об'єктивом камери на відстань до 80 метрів.

5.5 Зводиться вся система на сервер. За допомогою програмного забезпечення здійснюється спостереження і контроль всіх камер. Вся система за допомогою кабелю зводиться до пункту охорони підприємства і підключається до пристрою для запису (відеореєстратора) і виводиться на монітор. У відеореєстратор вставляється жорсткий диск, на який і проводиться запис з камер.

5.6. При необхідності зміни режиму відеоспостереження працівник має право звернутися до керівництва суду зі службовою запискою.


5.7 . Максимальний термін часу, протягом якого зберігається запис на носіях становить 10 днів. Після завершенню цього терміну система автоматично знищує інформацію шляхом запису на неї нового відеоряду.


5.8 Доступ до записів системи відеоспостереження має виключно     керівництво суду (голова суду та керівник апарату) та головний спеціаліст з інформаційних технологій.

 

5.9 Працівники «Грифон» несуть персональну відповідальність за несанкціоноване розповсюдження відео матеріалів із системи відеоспостереження, встановленої в суді.

 

5.10 Про факт порушення пропускного режиму або виникнення надзвичайної ситуації працівники «Грифон» (черговий по графіку) зобов’язаний повідомити  керівництво суду (голова суду та керівник апарату).

 

5.11  Головний спеціаліст з інформаційних технологій для можливості встановлення особи порушника, достовірності факту порушення та відтворення послідовності подій забезпечує надання витягу із системи відеоспостереження орієнтовно за той проміжок часу, коли мало місце порушення або виникнення надзвичайної  ситуації. Витяг для попереднього перегляду надається на розгляд керівництву суду (голова суду та керівник апарату).

5.10 Запис із системи відеоспостереження може бути наданий  правоохоронним органам та іншим особам відповідно до чинного законодавства України.

5.11 У випадку несправності системи відеоспостереження, до відновлення її роботи, продовжується здійснення пропускного режиму та підтримання громадського порядку в суді з застосуванням інших форм і методів забезпечення пропускного режиму та підтримання громадського порядку на об’єктах, що охороняються міліцією.

6. Захист персональних даних   при використанні систем відеоспостереження.

Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI (далі – Закон) за сферою правового регулювання охоплює відносини пов’язані з обробкою персональних даних в системах відеоспостереження. Загальні та особливі вимоги щодо обробки персональних даних визначені в статтях 6 та 7 Закону.

У відповідності до вимог Закону персональні дані, отримані у ході роботи системи відеоспостереження, повинні бути точними, достовірними, у разі необхідності – оновлюватися. Склад та зміст персональних даних мають бути відповідними та не надмірними стосовно визначеної мети їх обробки.

7. Прикінцеві положення

7.1 Встановлення системи відеоспостереження в суді, є виправданою. Система відеоспостереження встановлюється в суд з  метою запровадження заходів до забезпечення особистої безпеки суддів, працівників апарату та робітників суду, інших осіб, які перебувають в приміщенні суду, контролю доступу до приміщення і території суду, дотримання вимог громадського порядку відповідно до п.2 ст.29, підпункту 9 п.1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», правил пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів, затвердженим спільним наказом ДСА/МВС України від 12.09.2005р. №102/765, ч.1 п.7.1.1, ч.6 п.7.1.2, ч.3 п.7.1.4 ДБН В2.2.2-26:2010.